تخفیف مجازات وکیل زندان رضایت شاکی تسلیم به حکم

تخفیف مجازات

تخفیف مجازات در قانون به سه شکل توسط محکوم علیه و یا وکیل زندان درخواست میگردد : اول – قبل از صدور دادنامه باستناد ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دوم بعد از صدور دادنامه( تسلیم به حکم و سلب حق تجدید نظر خواهی) به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری  و سوم تخفیف مجازات بعد از اخذ رضایت شاکی در مرحله اجرای احکام  به تجویز ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری که به شرح هریک میپردازیم .

لازم به ذکر است که با عنایت به حساسیت موضوغ لازم است قبل از هر اقدامی با وکیل خود مشورت فرمائید چراکه هر عمل غیر مدبرانه در این راستا ممکن است به موقعیت زندانی یا محکوم علیه آسیب جدی وارد نماید .

تخفیف مجازات وکیل زندان
تخفیف مجازات وکیل زندان

 قبل از صدور دادنامه

در صورتیکه متهم پرونده کیفری قبل از صدور حکم قادر به اخذ رضایت شاکی گردد و یا همکاری با مرجع قضائی نموده باشد و یا اظهار ندامت نموده و یا اینکه سایر جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ملاحظه گردد میتواند شخصا یا توسط وکیل تقاضای تخفیف مجازات نماید که در این صورت قاضی صادر کننده رای میتواند به تجویز ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی در جرائم غیر قابل گذشت مبادرت به اعطای تخفیف مجازات به متهم نماید.

بهتر است به جهت حساسیت موضوع قبل از هر اقدامی با وکیل خود مشورت فرمائید .

 به سبب تسلیم به حکم بعد از صدور دادنامه

بعد از صدور دادنامه چنانچه محکوم علیه از خود سلب حق تجدید نظرخواهی نموده و تسلیم به رای خود را کتبا به دادگاه بدوی تسلیم نماید به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری محکوم علیه دادنامه دادگاه بدوی میتواند درخواست فوق را به دادگاه تسلیم نمید مشروط به آنکه دادستان به دادنامه صادره معترض نگردیده باشد در وقت فوق العاده با حضور نماینده دادستان یک چهارم محکومیت بخشیده خواهد شد.

این حکم توسط همان دادگاه صادر کننده دادنامه بدوی صادر و بلافاصله دادنامه قطعی گردیده و پرونده به اجرای احکام ارسال خواهد گردید.

 

« به سبب رضایت شاکی بعد از قطعیت دادنامه»

زندانیان و محکومین قطعی در جرائم غیر قابل گذشت وعمد و با رضایت شاکی از زندان آزاد نخواهند شد بلکه شخصاً یا توسط وکیل خود می بایست به موجب ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای «تخفیف  مجازات» نمایند .

درخواست تخفیف به همراه رضایت شاکی به اجرای احکام تسلیم و جهت اتخاذ تصمیم در خصوص تخفیف میزان مجازات پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میگردد ، دادگاه با   حضور دادستان یا نماینده دادستان تشکیل و نسبت به تخفیف محکومیت اقدام نماید .

لازم به ذکر است که پرداخت رد مال به صندوق سپرده دادگستری موجب تخفیف در مجازات قطعی نمیگردد وصرفاً موجب منتفی شدن رد مال از محکومیت و به تبع آن امکان برخورداری از آزادی مشروط یا عفو موردی ( ثبت نام در کمیسیون عفو ) را فراهم می آورد .

همچنین کسانی که دارای شکات متعدد می باشند اخذ رضایت تعدادی از شکات نیز موجب برخورداری از امتیاز ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری و برخورداری از تخفیف مجازات به سبب اخذ رضایت شکات نگردیده و لازم است رضایت کلیه شکات پرونده اخذ و ضم درخواست گردیده تا نسبت به اعمال ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد.

نمونه دادنامه تخفیف مجازات ( ماده ۴۸۳ )

نمونه دادنامه تخفیف مجازات ( ماده ۴۸۳ )
نمونه دادنامه تخفیف مجازات ( ماده ۴۸۳ )

در صورت اخذ رضایت شاکی در هر مرحله ای ابتدا با وکیل خود مشورت نموده و سپس آنرا به مرجع قضائی تسلیم فرمائید.

جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل میتوانید با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرموده و یا به نشانی تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک مراجعه با هماهنگی قبلی مراجعه فرمائید .

امور زندانیان و تخفیف مجازات در دفتر وکالت ما بصورت فوری وارزان با حق الوکاله پائین انجام میپذیرد.

 

، ماده۴۸۳   رد مال زندانی  اخذ رضایت شاکی اجرای احکام جرائم غیر قابل گذشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس