اعمال ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور توسط وکیل متخصص ماده۴۷۷

اعمال ماده۴۷۷ آئین دادرسی کیفری

(اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه)

چنانچه ریاست قوه قضائیه آراء قطعیت یافته ای را خلاف شرع بین و مخالف موازین شرعی تشخیص دهد با دستور تجویز اعاده دادرسی با عنوان اعمال ماده۴۷۷ پرونده را به دیوانعالی کشورارسال تا در شعبی خاص که به همین منظور در دیوانعالی کشور  اختصاص یافته رسیدگی شود برای پرونده خود بهترین وکیل دیوان عالی کشور و وکیل متخصص ماده۴۷۷ را انتخاب فرمائید.

متأسفانه اطاله دادرسی جهت اعمال ماده۴۷۷ آنچنان آزار دهنده و کشنده میباشد که گاه تا سه یا چهار سال رسیدگی ده درازا کشیده است و متأسفانه این اطاله دادرسی یکی از نقائص سیستم قضائی کشور ما میباشد.

اشخاص ذیصلاح جهت درخواست اعمال ماده ۴۷۷:

رئیس دیوانعالی کشور ؛دادستان کل کشور ،رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ،رئیس کل دادگستری استان چنانچه آراء قطعیت یافته اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه تقاضای تجویز اعاده دادرسی نمایند.

فعلا رویه جاریه نحوه و طریقه اعمال ماده۴۷۷ درخواست خطاب به رئیس کل دادگستری استان میباشد شایسته است بهترین وکیل دیوان عالی کشور را در کنار خود داشته باشید.

 خلاف بین شرع دردیوان عالی کشور
وکالت تضمینی دیوان عالی کشور به شرط موفقیت در پرونده خلاف بین شرع
۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

مهلت و هزینه دادرسی اعمال ماده ۴۷۷:

برابر نظریه شماره ۸۴۲۵/۷-۱۵/۱۲/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضائیه اعمال این ماده مقید به زمان نمی باشد و علاوه بر آن اعمال ماده۴۷۷ طبق بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه در خصوص تعرفه خدمات قضائی مقید به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد.

زمان و چگونگی رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۴۷۷:

اعمال ماده۴۷۷  با درخواست متقاضی شروع و تشخیص عدم اطباق با شرع مقامات ذیصلاح معین شده و نهایتاً دستور و تجویز رئیس قوه قضائیه جهت اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور وبه شعب خاص که به این منظور اختصاص یافته ارجاع میگردد.

نحوه رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در دیوانعالی کشور غیر حضوری بوده و طرفین احضار نخواهند گردید اما طرفین شخصاً یا با انتخاب وکیل رسمی دادگستری و تنظیم وکالت در اعمال اعمال ماده۴۷۷ می توانند نسبت به پیگیری پرونده مراجعه ویا لایحه یا مدافعات خود را به مرجع مربوطه تسلیم نموده و یا جهت حصول نتیجه نهائی و تصمیم نهائی تلاش نماید.

یافتن وکیل کار آسانی است !

اما وکیل خوب کمتر می توان یافت !

گرفتن وکیل خوب یا پیدا نمودن وکیل ماهر هنر شما را در انتخاب نشان می دهد .

بیاد داشته باشید که زندگی هر انسان با انتخاب هایش ساخته می شود !

بنابراین فرصت داشتن یک وکیل خوب وماهر را در کنار خود از دست ندهید .

ما به افراد فعال توصیه می نمائیم هیچ وعملی را بدون مشورت با وکیل خود انجام ندهید .

در ابتدا به پایان بیندیشید !

عاقل آنست که اندیشه کند پایان را  !

آیا پرونده شما بدون قطعیت یافته ودر محله اجرای حکم قرار دارید ؟!

آیا از پیگیری پرونده خود مایوس گردیده و چاره ای برایتان نمانده ؟!

آخرین چاره کار

و عالی ترین مرجع قضائی کشور

دیوان عالی کشور

چاره کار شماست   !

اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور و یا فرجامخواهی  ؟!

این کاری نیست که حتی هر وکیلی بتواند از عهده آن بر آید !

برای کار و خدمات حقوقی در خصوص نحوه و چگونگی شکایت از آراء ؛ احکام و دادنامه ها ؛ یک موسسه خدمات حقوقی خوشنام و یک وکیل مجرب و متبحر در پرونده های دیوان عالی کشور مورد نیاز شماست .

مشاوره حضوری و تلفنی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری با سالها تجربه حقوقی در انبوهی از پرونده ها تنها توسط ما قابل انجام است !

دریافت حق الوکاله بصورت مرحله ای و اقساطی

همراه با قرارداد تضمینی وکالت 

توسط وکیل متخصص ماده۴۷۷

به شرط موفقیت در پرونده

پذیرش پرونده با شرط تضمین موفقیت طی قرارداد     ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

( در صورت عدم موفقیت حق الوکاله استرداد خواهد گردید )

نشانی دفتر وکالت ما : تهران – میدان فردوسی – نرسیده به خیابان استاد نجات الهی – کوچه نیائی – پلاک۱/۷

نمونه دستور اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضائیه
نمونه دستور اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس قوه قضائیه

دستورالعمل اجرائی ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری( خلاف بین شرع)

دستورالعمل اجرائی ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری برابر مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰مورخ ۱۳۹۸/۹/۹ از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به شرح ذیل ابلاغ گردیده است :

بر اساس این دستورالعمل قاضی صادر کننده حکم و سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجرای احکام و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و وکیل و دستگاه های اجرائی ذینفع در صورتیکه رای یا دادنامه ای را خلاف بین شرع  تشخیص دهند  میتوانند درخواست خود را به صورت مستدل و مستدل و با پیوست نموده تصویر  مصدق دادنامه های قطعی به دفتر رئیس قوه قضائیه و یا دادگستری کل استان منعکس نمایند.

بنابراین مرجع تسلیم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری  رئیس کل دادگستری استان بوده و شهروندان گرامی یا وکیل اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری میبایست درخواست خود را خطاب به رئیس کل دادگستری استان نوشته و به دادگستری کل استان خود جهت ثبت تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ مراجعه نمایند.

ماده 477
اعمال ماده ۴۷۷ وکیل متخصص دیوان عالی کشور

—————————————————————————————————————————————————————————

نمونه رای اعمال ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور

دادخواه: آقای علیرضا صالح فرد

دادخوانده: آقای محمدهادی صالح فرد

دادخواسته: دادنامه شماره ۹۰۸ – ۹۷/۸/۷ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی

مرجع رسیدگی: دیوان عالی کشور

هیئت رسیدگی: آقایان محمد حاتمی( مستشار) و محمدعلی قاصدی( عضو معاون)

خلاصه پرونده: محتویات پرونده حاکی است آقای ……. با وکالت ……. شکایتی را علیه آقای علیرضا ……. تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفید امضا مطرح نموده و بیان داشت من و متهم جزء مالکین مشاعی مک موروثی پدرمان می باشیم؛ متهم با جعل دو فقره سند واگذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارائه آنها به دادگاه حقوقی از اسناد مجعول سوء استفاده کرده است و کارشناس یک و سه نفره سفید امضا بودن سند را تایید کرده اند و درخواست محکومیت متهم را دارم .

متهم در مقام دفاع می گوید اتهام را قبول ندارم پدرم برای تاکید بیشتر به بنگاه مراجعه و سرقفلی آن را طبق مبایعه نامه عادی به اینجانب واگذار نموده است و سفید امضا درست کردن مفهومی ندارد درمورد جعل و سواستفاده از سند مجعول قرار منع تعقیب صادر و درخصوص سواستفاده از سفیدامضا قرار جلب به دادرسی صادر شده و کیفرخواست نیز صادر گردیده. شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اراک به شرح دادنامه شماره ۸۸۸- ۹۷/۶/۲۰ متهم را به یک سال حبس تعزیری محکوم نموده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی هم رای را تایید و اجرای آن را دو سال تعلیق نمود و رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم سو با ایشان مشاوان قوه قضائیه آرا ء مذکور را خلاف شرع و قانون دانسته و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را نموده اند رئیس قوه قضائیه هم با پذیرش استدلال آنان اعاده دادرسی را تجویزنموده پرونده به این شعبه ارجاع گردیده پس ازقرائت گزارش محمدعلی قاصدی عضو ممیز و بررسی پرونده و ملاحظه استدلالات قید شده در گزارش نامبردگان به شرح زیر رای صادر می گردد:

رای شعبه

همانگونه که در گزارش رئیس  کل دادگستری استان مرکزی و نظریه مشاوران قوه قضائیه آمده و برهمان اساس رئیس محترم قوه قضائیه اعاده دادرسی را تجویز نموده رای شماره ۹۰۸- ۹۷/۸/۷ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و به تبع آن رای شماره ۸۸۸ شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اراک حاوی محکومیت آقای علیرضا صالح فرد به یک سال حبس به اتهام سواستفاده از سند عادی سفیدامضا مورخ ۱۳۸۲/۳/۶ صفحه ۸ به شرح دلایل ذکر شده درنظریه مقامات مذکور ازجمله نظریه هیئت کارشناسی پنج نفره که اعلام داشته هیچ دلیل علمی و فنی مبنی بر سفید امضا بودن سند مورد نزاع وجود ندارد ، ضمن اینکه اصل امضا و اثر انگشت ذیل سند هم انتسابش به مرحوم محمدتقی صالح فرد محرز و مسلم است صفحه ۱۷۷ و ۱۷۸ و موخر بودن امضا بر متن سند را تایید نموده که دادگاه بدون استدلال آن را نادیده گرفته است.

۲- قرارداد مورخ ۸۲/۳/۶ در فرم مشاور املاک تنظیم و مهر بنگاه و امضاء مدیر بنگاه را دارا است .

۳- تصرفات متمادی و طولانی مدت دادخواه در ملک متنازع فیه.

۴- مستندات ابرازی مربوط به پیگیری امور مربوط به مغازه در سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و شهرداری در سالهای متمادی که جملگی حکایت از ذی سمت بودن دادخواه در ملک دارد و درنهایت وقوع بزه انتسابی توسط متهم با شبهه جدی مواجه می باشد و درموارد شبهه نیز حاکمیت با اصل برائت خواهد بود در تایید نظریه رئیس محترم قوه قضائیه آراء دادخواسته خلاف بین شرع و قانون تشخیص و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و متهم موصوف از اتهام استفاده از سند سفید امضا بدلیل عدم کفایت ادله اثباتی بااستناد به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری تبرئه می گرد. این رای قطعی است.

“شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور”

محمدعلی قاصدی-عضو معاون

محمود حاتمی- مستشار

——————————————————————————————————————————————————————————

برای بازگشت به سایت دیوان عالی کشور لطفا اینجا را کلیک فرمائید:

اعمال ماده۴۷۷توسط بهترین وکیل دیوان عالی کشور و وکیل متخصص ماده۴۷۷  وکیل متخصص ماده۴۷۷ اعمال ماده۴۷۷

جهت مشاهده کل مطالب سایت دیوان عالی کشور لطفا اینجا را کلیک بفرمائید.

وکیل متخصص ماده۴۷۷ اعمال ماده۴۷۷ بهترین وکیل دیوان عالی کشور وکیل متخصص ماده۴۷۷

تماس بگیرید
آدرس