حق حبس در مهریه از جانب زوجه قابل اعمال است و زن میتواند تا زمان دریافت مهریه از تمکین خاص و عام خودداری و مشروط به انکه سابقا تمکینی در بین نبوده باشد . مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح دائم یا موقت به ملکیت زن در امده و او میتواند در ان…

دادخواست استرداد جهیزیه توسط وکیل دادگاه خانواده  مستلزم در اختیار داشتن سیاهه جهاز و یا شهادت شهود جهت اثبات ان میباشد. دفتر وکالت ما با ۳۰ سال سابقه کار و دریافت حق الوکاله بصورت اقساطی اماده تشکیل پرونده استرداد جهیزیه شما میباشد جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل…

«تنصیــــــــف دارائــــــــی  » تنصیف دارائی که براساس بند الف در عقد نامه چاپی آمده بعنوان شرط ضمن عقد در صورت امضاء زوجین در نظام حقوقی ما تعریف شده است و براساس آن چنانچه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه طلاق ناشی از تخطی از وظائف همسری یا سوء رفتار زن نباشد زوج…

اداره اموال و سرپرستی صغیر ؛ افراد غیر رشید ؛ مجانین (با تشخیص پزشکی قانونی ) بر عهده مدعی العموم ( دادستان ) می باشد ؛ مدعی العموم شخصی را بعنوان قیم و یک یا چند نفر را ممکن است بعنوان ناظر معرفی تا به انجام وظیفه قیمومیت بپردازد .

کودک همسری  یکی از بزرگترین و ننگ آورترین آسیب های اجتماعی که ریشه در آموزه های مذهبی داشته و در بسیاری از کشور ها نیز ریشه تاریخی دارد پدیده شوم کودک همسری می باشد . این پدیده که با دستورات شرعی و از قرآن و سنت پیامبر استخراج گردیده سایه شوم خود را بر بسیاری…

عده و حق رچوع به مهریه و نکاح بعد از طلاق از مباحث مهم پرونده های خانوادگی در دادگاه خانواده میباشد که در این بخش بصورت کاربردی آنرا مورد بحث قرار داده ایم تا بازدید کنندگان سایت وکیل بر اطلاعات و دانش حقوقی شان افزوده گردد…

 عدم تمکین   یعنی عدم انجام وظائف زناشوئی توسط زوجه ( زن ) و نا فرمانی از شوهر که با صدور دادنامه عدم تمکین از طرف زوج ( شوهر ) به اثبات می رسد . در صورت اثبات عدم تمکین خاص و عام زوجه ناشزه یا زن ناشزه نامیده می شود و در صورت اثبات نشور…

طرح دعوی در خصوص ترک انفاق شوهر یا عدم پرداخت نفقه از جانب زوج به دو صورت کیفری و حقوقی توسط وکیل دادگاه خانواده یا اصیل قابل تشکیل پرونده خانوادگی میباشد ،در شکایت ترک انفاق از سوی زوجه ( زن ) دادگاه کیفری صرفاً به تعیین مجازات متهم اقدام میکند و در صورتی خواسته زوجه محکومیت زوج ( شوهر ) به پرداخت نفقه باشد ، باید با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نسبت به تقدیم دادخواست و مطالبه آن اقدام نماید ،نفقه معوقه قابل تقسیط براساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد ……

گرفتن وکیل در دادگاه خانواده جهت مطالبه اجرت المثل بسیار حیاتیست جهت مشاوره حقوقی رایگان و اخذ وقت ملاقات رایگان با وکیل بدون پرداخت حق المشاوره با شماره ۰۲۱۵۵۳۹۸۹۰۵ هماهنگ فرموده و وقت ملاقات حضوری رایگان با وکیل اخذ فرمائید.

تماس بگیرید
آدرس