مـــــاده ۱۴۷ اصلاحی ثبـــــــت

براساس ماده ی اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ متصرفین ساختمان ها و اراضی با سند عادی و یا اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان در زمین هایی نموده اند که بدلیل موانع قانونی صدور سند مالکیت جهت آن میسر نگردیده میتوانند از کمیسیون ماده ۱۴۷ ثبت تقاضای سند مالکیت بنمایند.

این اسناد که به سند مالکیت صد و چهل و هفتی معروفند دارای اعتبار کمتری بوده چراکه ابطال پذیر بوده و با اعتراض مالک و ارائه دلیل ممکن است ابطال سند گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس