تجدید فراش ( ازدواج مجدد ) در قرآن به مردان اجازه داده شده است که چهار همسر دائم و به تعداد نا محدود همسر موقت ( صیغه ای ) داشته باشند ، صرفنظر از آنکه در اسلام این امر مشروط به رعایت عدالت گردیده است اما این شرط ضمانت اجرائی نداشته م عدول از آن…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button