حضور وکیل حاذق و با سابقه در پرونده باعث موفقیت شما خواهد گردید شماره تماس جهت اخذ نوبت مشاوره حضوری رایگان با وکیل ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

فسخ قرارداد و فسخ بیع نامه  و اعلام بطلان و بی اعتباری بیع نامه یا سند عادی با اعطای وکالت به وکیل متخصص ملکی و وکیل با تجربه ملکی در محاکم حقوقی صورت میپذیرد. فسخ مبابعه نامه و قراردادها از موارد پر تقاضا در معاملات بوده و فسخ بیع نیاز به وکیل با تجربه ملکی…

تماس بگیرید
آدرس