وکیل در شورای حل اختلاف باعث تسریع در اخذ نتیجه و پیشگیری از اتلاف وقت و هزینه شما میگردد وما با کمترین هزینه (هر پرونده ۱۰ میلیون تمان حتی بصورت اقساطی ) قبول وکالت نموده و بصورت تضمینی شما را به مقصود میرسانیم . آدرس و نشانی شوراهای حل اختلاف  استان تهران به شرح ذیل…

تماس بگیرید
آدرس