مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران یکی از بزرگترین محاکم حقوقی تهران میباشد که دارای شعبات متعدد حقوقی و کیفری  میباشد  و به پرونده های کیفری دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و مناطق ۱۴ و ۱۵ رسیدگی مینماید. نام سرپرست مجتمع قضائی شهید محلاتی تهران جناب اقای دکتر اکبری میباشد. مجتمع قضائی شهید محلاتی تهران مشاوره حقوقی…

تماس بگیرید
آدرس