وکا لت وکیل در اداره اجرای ثبت و اعمال قانون اجرای اسناد رسمی و نحوه و چگونگی اجرای اسناد رسمی و صدور اجرائیه و هزینه اجرای ثبت از مباحث این بخش میباشد ، مشاوره حضوری با وکیل در دفتر وکالت ما رایگان بوده و آماده پذیرش شهروندان گرامی بصورت رایگان و بدون دریافت حق المشاوره میباشیم ، جهت رزرو و تعیین وقت قبلی با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید.

تماس بگیرید
آدرس