جهت اثبات شکایت کیفری میبایست وکیل یا شاکی از یکی از ادله اثباتی مانند اقرار کتبی یا شفاهی و یا شهادت شهود و گواهان یا مطلع و…. استفاده نماید در قوانین کیفری ما شاکی یا وکیل دادگستری در پرونده کیفری موظف است ابتدا دلایل و ادله خود را اعلام و در صورت کفایت دلیل مشتکی عنه احضار میگردد . جهت تکمیل اطلاعات خود در اینخصوص ادامه مطلب را کلیک فرمائید.

تماس بگیرید
آدرس