دفتر وکالت ما با حضور وکیل متخصص سفته با اخذ حق الوکاله در پایان کار اماده اقدام و  وصول سفته های شما میباشد ما تمام هزینه اجرای سفته را در پایان کار از شما دریافت میداریم. سفته  سفته از انواع سند های تجاری در معنای خاص آن است که گاهی برای تعهد به پرداخت است…

دفتر وکالت ما شکایت چک بلامحل و سفته و وصول سفته شما را در اسرع وقت و به شرط موفقیت با حق الوکاله در پایان کار پذیرا بوده و قبول وکالت چک برگشتی و وصول سفته و وصول چک  و واخواست سفته توسط وکیل متخصص چک و سفته با ۳۰ سال سابقه کار بصورت فوری…

وکیل متخصص چک و سفته قادر به وصول چک های برگشتی و سفته های واخواست شده شما بوده و کل حق الوکاله را نیز در پایان کار و هنگام وصول وجه چک بلامحل یا سفته دریافت خواهیم نمود. وکیل تلفنی ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

تماس بگیرید
آدرس