نحوه و چگونگی شکایت علیه یک مقام قضائی اعم از قاضی ،دادستان، بازپرس و دادیار در دادسرای انتظامی قضات در تهران توسط شاکی یا وکیل قانونی شاکی قابل انجام میباشد جهت هرگونه مشاوره حقوقی و یا نیاز به وکیل با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید . مشاوره و ملاقات حضوری با وکیل در دفتر ما رایگان بوده و وجهی از شما دریافت نخواهد گردید.

تماس بگیرید
آدرس