حق الوکاله پایان کار  حق الوکاله پایان کار  یکی از ارزنده ترین خدمات حقوقی دفتر وکالت ما درکنار مشاوره حقوقی رایگان با وکیل می باشد . دفتر وکالت ما با ۳۰ سال سابقه موفق در سراسر کشور آماده قبول وکالت پرونده های شما به صورت حق الوکاله در پایان کار می باشد چنانچه قدرت مالی پرداخت…

دفتر وکالت ما شکایت چک بلامحل و سفته و وصول سفته شما را در اسرع وقت و به شرط موفقیت با حق الوکاله در پایان کار پذیرا بوده و قبول وکالت چک برگشتی و وصول سفته و وصول چک  و واخواست سفته توسط وکیل متخصص چک و سفته با ۳۰ سال سابقه کار بصورت فوری…

تماس بگیرید
آدرس