نقش وکیل در اثبات شکایت کیفری و یا تدارک دفاع در پرونده کیفری بسیار اساسی بوده و مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری با وکیل قبل از حضور در دادسرا میتواند بسیار مثمر ثمر باشد. هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات نماید و اثبات ادعا درمحکم دادگستری فقط به موجب ادله اثبات دعوی…

تماس بگیرید
آدرس