دفتر وکالت ما با حق الوکاله بسیار ارزان و تقسیطی پذیرای شکایات و دعاوی شما در خصوص چک برگشتی میباشد . ما به وکالت از شما پرونده شما را فوری و ارزان به پیش برده و تا وصول وجه چک برگشت شده در کنار شما خواهیم بود.

مشاوره حقوقی در خصوص چک بلامحل در دفتر وکالت ما بصورت رایگان بوده و وجهی بابت حق المشاوره از شما دریافت نخواهد گردید.

جهت ملاقات با وکیل و اعطای وکالت جک بلامحل با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید.

وکیل متخصص چک و سفته قادر به وصول چک های برگشتی و سفته های واخواست شده شما بوده و کل حق الوکاله را نیز در پایان کار و هنگام وصول وجه چک بلامحل یا سفته دریافت خواهیم نمود. وکیل تلفنی ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

تماس بگیرید
آدرس