مجازات ادم ربایی در صورت اثبات  جرم بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بسیار سنگین و تا ۱۵ سال زندان است حضور وکیل متخصص جرائم کیفری یا وکیل ادم ربائی در پرونده ادم ربایی بسیار موثر و لازم است .

تماس بگیرید
آدرس