یکی از قرارهای صادره در مرحله دادسرا قرار ترک تعقیب میباشد که به درخواست شاکی درجرائم قابل گذشت اعمال میگردد. قرار ترک تعقیب به معنای ترک کردن و ادامه ندادن ، پروسه تحقیقات است. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا مدت یک سال از تاریخ صدور ترک تعقیب درخواست…

یکی از صورت های خاص کلاهبرداری فروش یا انتقال مال غیر است . فروش مال غیر جزو جرایم علیه اموال محسوب میشود . از آنجایی که افراد دارای حق مالکیت هستند و دارای اختیار برای اموال خود ، فروش و انتقال اموال دیگران به قصد ضرر زدن به مالک و انتقال گیرنده یا خریدار دارای…

خیانت در امانت یکی از جرائم کیفری میباشد که باستناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و با شکایت شاکی خصوصی و با  وکیل کیفری شاکی اغاز میگردد. در خصوص موضوع این جرم اولین چیزی که باید دانست معنی لغوی این موضوع است . خیانت : خیانت به معنی پیمانشکنی و نقص عهد…

مجازات ادم ربایی در صورت اثبات  جرم بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بسیار سنگین و تا ۱۵ سال زندان است حضور وکیل متخصص جرائم کیفری یا وکیل ادم ربائی در پرونده ادم ربایی بسیار موثر و لازم است .

« کلاهبرداری » کلاهبرداری عبارتست از اینکه شخصی با توسل به حیله و تقلب و فریب و مانورهای متقلبانه مال دیگری را ببرد . یکی از جرائم علیه اموال در قانون که گرفتن وکیل و داشتن وکیل کیفری  در آن بسیار ضروری می باشد پرونده کلاهبرداری است . مغرور کردن دیگران به امور یا اختیارات…

آدرس و نشانی جدید دادسراهای تهران و شماره تلفن و نشانی و کد پستی به همراه نام دادستان فعلی و حوزه قضائی آنها در ادامه اعلام گردیده – جهت هرگونه مشاوره حقوقی و در صورت نیاز به وکیل با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱تماس حاصل فرمائید.

آراء و دادنامه های صادره از محاکم قضائی و دادگاه ها به دودسته حضوری و غیابی تقسیم میگردند .مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری به نحوه اعتراض آراء و دادنامه های غیابی  و یا همان واخواهی اختصاص یافته است .

چنانچه وکیل یا محکوم علیه در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نگردیده باشد و لایحه ای نیز توسط محکوم علیه و یا وکیل مدافع وی در پرونده ملاحظه نگردد و ابلاغ واقعی نیز نگردیده باشد دادنامه صادره غیابی و در غیر اینصورت حضوری تلقی میگردد

جهت اثبات شکایت کیفری میبایست وکیل یا شاکی از یکی از ادله اثباتی مانند اقرار کتبی یا شفاهی و یا شهادت شهود و گواهان یا مطلع و…. استفاده نماید در قوانین کیفری ما شاکی یا وکیل دادگستری در پرونده کیفری موظف است ابتدا دلایل و ادله خود را اعلام و در صورت کفایت دلیل مشتکی عنه احضار میگردد . جهت تکمیل اطلاعات خود در اینخصوص ادامه مطلب را کلیک فرمائید.

جرائم رایانه ای و اینترنتی   با گسترش فضای مجازی ؛ شبکه های اجتماعی و دیجیتال و همچنین تجارت الکترونیکی شکل جدیدی از جرائم بنام جرائم رایانه ای و اینترنتی شکل یافته و به همین سبب قوانین خاصی تصویب گردیده و شعب ویژه ای جهت مبارزه با جرائم اینترنتی تشکیل که این جرائم در تهران…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button