حضور وکیل حاذق و با سابقه در پرونده باعث موفقیت شما خواهد گردید شماره تماس جهت اخذ نوبت مشاوره حضوری رایگان با وکیل ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

قبول وکالت تضمینی پرونده  شما در دفتر وکالت ما به شرط موفقیت بوده و برای اولین بار در ایران در صورت عدم موفقیت در پرونده حق الوکاله دریافتی عودت داده خواهد شد و خسارات و هزینه ها بر دوش وکیل خواهد بود .

قانــــــون خـــون ! در قوانین ایران اخذ تابعیت به خون است نه به خاک یعنی اینکه در قوانین ایران تابعیت به اعتبار خون آنهم خون پدر است و نه به خاک که سمت مادر است !! یعنی تنها زمانی یک خارجی در ایران می تواند تابعیت اخذ نماید که از پدر ایرانی متولد شده باشد!…

تماس بگیرید
آدرس