آدرس و نشانی وکیل دادگستری شهر قدس {قلعه حسن خان } و دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس جهت قبول وکالت پرونده های شما به شرح ذیل میباشد : نشانی دادگستری شهر قدس :شهر قدس –خ ۴۵ متری –ابتدای ۳۰ متری شورا –دادگستری شهر قدس نشانی دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس  :شهر قدس –خ…

تماس بگیرید
آدرس