ازدواج موقت یا متعه در جامعه رواج فراوانی پیدا نموده که مشکلات خاص خود را مثل جدائی و …. در پی دارد ! که نیازمند حضور وکیل میباشد و حل آن در توان زوجین عقد انقطاع نبوده و ممکن است منجر به عواقب ناگواری گردد

تماس بگیرید
آدرس