دفتر وکالت ما شکایت چک بلامحل و سفته و وصول سفته شما را در اسرع وقت و به شرط موفقیت با حق الوکاله در پایان کار پذیرا بوده و قبول وکالت چک برگشتی و وصول سفتهتوسط وکیل متخصص چک و سفته با ۳۰ سال سابقه کار بصورت فوری قابل انجام بوده و اموال صادر کننده…

« اظهار نامه و دادخواست » اظهارنامه و دادخواست از مهمترین اوراق قضائی محاکم میباشند که نحوه تنظیم ان نقش اساسی در موفقیت پرونده داشته و لازم است که توسط یک وکیل متخصص و باسابقه نگارش گردد. هر کس می تواند بصورت رسمی قبل از تقدیم دادخواست حق خود را بوسیله اظهار نامه از طرف [...]

ورود ثالث در هر مرحله از دادرسی چه در دادگاه نخستین یا دادگاه تجدید نظر هرگاه شخص ثالثی از موضوع پرونده مطلع و در آن دعوا برای خود حقی قائل باشد می تواند طی دادخواست ورود ثالث وارد دعوای اصلی گردیده و مطالبه حق خود را بنماید . طرف سوم که مبادرت به ثبت دادخواست…

دعوای متقابل خوانده می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی در صورتیکه ادعائی نسبت به خواهان دارد و آن ادعا با پرونده وحدت منشاء و موضوع داشته باشد بطوریکه در نتیجه دعوای اصلی تاثیر بگذارد ، ادعای خود را طی دادخواست دیگری که به آن دادخواست تقابل گویند مطرح نموده و دادگاه موظف است بصورت…

هرینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی : دادخوست ها و دعاوی تقدیمی به دادگاه حقوقی از لحاظ ابطال تمبر دادرسی به دو دسته کلی دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی تقسیم میگردند . هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی و غیر مالی متفاوت است – هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی ثابت…

تخلیه اماکن تجاری ؛ ســـرقفلی و حــق کســـب و پیـــشه و تجارت اولین و مهمترین قضیه برای وکلای تخلیه اماکن تجاری در دفاع وطرح دعوای تخلیه و اختلافات ملک و مستاجر در خصوص اجاره نامه یا رابطه استیجاری تشخیص قانون حاکم برزمان  امضاء اجاره نامه می باشد که براساس آن اصولاً پذیرش وکالت و طرح [...]

واخـــواهی از دادنامـــه غــــیابی  اعتراض به رای غیابی را واخواهی نامیده اند ، چنانچه محکوم علیه در هیچیک از مراحل دادرسی حضور نداشته و لایحه نداده باشد و یا ابلاغ واقعی نیز به وی نگردیده باش دادنامه صادره غیابی محسوب و در همان دادگاه صادر کننده رای قابل واخواهی ( اعتراض ) می باشد ؛…

ما در این قسمت شما را با نحوه و چگونگی طرح دعوای حقوقی از اظهارنامه تا تقدیم دادخواست و صدور دادنامه و یا نحوه دفاع از آن آشنا میسازیم ، با توجه به تخصصی بودن موضوع بهتر است به گرفتن وکیل برای پرونده های خود اهمیت بدهید.
تجربه ثابت نموده است که بدون حضور وکیل در پرونده غالبا شکست در انتظار بوده و علاوه بر آن صرف زمان و هزینه بسیاری را متحمل خواهید گردید.

قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه اجرائی آن و همچنین نحوه و چگونگی پیش فروش واحد های مسکونی ، تجاری و اداری از اهمیت فراوانی بر خوردار بوده که حضور یک وکیل باسابقه و با تجربه ملکی در کنار شمارا میطلبد ، جهت مشاوره حقوقی در خصوص قانون پیش فروش آپارتمانها با ما مشورت فرمائید.

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس