تامین دلیل قرار دستور موقت تامین خواسته خسارت احتمالی وکیل حقوقی توقیف اموال

قرار تامین دلیل

صدور و اجرای قرار تامین دلیل که با هدف حفظ دلیل و استفاده از آن در آینده انجام می گیرد براساس مواد ۱۴۹ الی ۱۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری انجام پذیرفته و صدور و اجرای قرار تامین دلیل بر عهده شورای حل اختلاف می باشد که توسط متقاضی یا وکیل قرارتامین دلیل قابل طرح و اجرا میباشد. .

صدور و اجرای قرار  از مواد دادرسی فوری بوده و اجرای آن ممکن است با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا با معاینه محلی و صورت برداری از دلایل ؛ قوائن و امارات توسط مدیر دفتر ( مجری قرار) ودر پاره ای مواد نیز شخصاً توسط قاضی  و یا کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود .

هزینه اجرای قرار  و وسیله اجرای آن توسط متقاضی یا وکیل وی پرداخت میگردد و چنانچه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری باشد لازم  دستمزد کارشناس پرداخت گردد.

درخواست صدور قرارتوسط متقاضی یا وکیل مجرب و با سابقه دادگستری ممکن است در هنگام دادرسی یا قبل از اقامه دعوی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و در هر صورتقابل استناد در دادگاه میباشد و میتوان از آن بعنوان یک دلیل در دادگاه استفاده نمود.

صدور و اجرای به موقع قرار تامین دلیل و استفاده بجا و شایسته از آن در دادگاه از اهمیت خاصی در دادگاه برخوردار بوده و تدارک دفاع را مستدلتر می سازد .

اجرای این قرار معمولاً با ملاحظه و صورت برداری ، تحقیقات محلی ؛ کسب نظر کارشناس ، کسب اطلاع از مطلعین یا دفاتر تجاری و قرائن و امارات موجود در محل انجام می گیرد .

جهت هرگونه مشاوره حقوقی در زمینه صدور و اجرای قرار تامین دلیل با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمائید .

ما بصورت فوری و ارزان پرونده شما را به ثمر میرسانیم .

اجرای این قرار توسط وکیل باعث میگردد که از همان ابتدا پرونده شما بر پایه های محکمی استوار باشد و وکیل و کارشناس به اتفاق مطالبی را منعکس مینمایند که خافظ حقوق قانونی شما در اینده باشد.

هزینه وکیل جهت صدور قرار  در شورای حل اختلاف  ۴ میلیون تومان حق الوکاله بوده و یکروزه انجام میگردد.

پرونده خود را به ما بسپارید .

مشاوره حقوقی در دفتر وکالت ما رایگان است و شما میتوانید سئوالات خود را با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ مطرح نموده تا پاسخ را در اسرع وقت دریافت نمائید همچنین مشاوره حقوقی حضوری در دفتر ما رایگان بوده و بصورت رایگان انجام خواهد گردید و حق المشاوره از شما دریافت نخواهد گردید .

اخذ قرار تامین دلیل ازشورای حل اختلاف ظرف یکهفته توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

 

تامین دلیل 

هر گاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه ی دعوی کند در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد بود و یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت اعم از این که این دلایل در اختیار خود وی و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد میتواند از دادگاه درخواست تامین دلیل کند . در اینجا مقصود از تامین ملاحظه صورت برداری و یا تهیه ی گزارش از ثبت کتبی آنهاست .

مفهوم تامبن دلیل و برخی موارد آن

دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد میکنند و در اصطلاح حقوقی تامین دلیل عبارت است از محافظت از دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده و در واقع درخواست است و نه دعوی و به همین جهت نتیحه ی آن درقالب قرار صادر میشود . به   طور نمونه در پروژه ای در حال ساخت چنانچه پیمانکار از مصالح تعریف شده در قرارداد استفاده نکند مثلا نوع آجر و یا آهن به کار برده شده در ساختمان از نوع درجه ی ۲ باشد که با تکمیل پروژه ی دیگر دسترسی به آن میسر نباشد در این خصوص مراتب به طریقی که ذیلا خواهیم گفت صورتجلسه میشود تا متعاقبا خسارات وارده مورد مطالبه قرار گیرد .

مثال دیگر این است که اگر مستاجر ملکی پس از انقضا مدت اجاره از مالک مطالبه مبلغ ودیعه کند لکن از استرداد آن امتناع شود جهت عدم تعلق خسارت و اجرت المثل میتواند ملک را تخلیه و ضمن تحویل کلید از طریق شورای حل اختلاف خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل کند .

همچنین اگر دلایل یا مدرکی باشد که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و برای طرح دعوی یا استفاده از این دلایل آمادگی نباشد و هدف ابن باشد که این دلایل مانند صورت برداری از ادله در جای امنی محفوظ بماند در این صورت بهترین راه تامین دلیل است . هر چند تامین دلیل برای حفظ دلایل است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوی باشد بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده خواهد داشت .

زمان تقدیم دادخواست و محتویات آن

بر اساس ماده ی ۱۵۰ قانون ایین دادرسی مدنی زمان درخواست تامین دلیل میتواند قبل از اقامه ی دعوی و به طور مستقل و یا در حین رسیدگی باشد همچنین کتبی یا شفاهی قابل طرح است و مطابق ماده ی ۱۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی باید دادخواست دارای مشخصات درخواست کننده در ستون خواهان و مشخصات طرف مقابل در ستون خوانده و موضوع تامین دلیل در ستون خواسته باشد .

در قسمت شرح دادخواست نیز به اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده اشاره میشود و از دادگاه تقاضای جمع اوری و تامین دلیل میگردد .

مراحل صدور تامین دلیل

۱_ بررسی و تعیین اینکه موضوع تامین دلیل در محدوده ی کدام یک از شورای حل اختلاف واقع است .

۲_تهیه ی برگ دادخواست از اوراق شورای حل اختلاف مربوط

۳_تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگاه به علاوه یک نسخه

۴_تهیه ی کپی از هر برگه اوراقی که به آنها استناد میشود به تعداد خواندگان به علاوهی یک نسخه .

۵_ مراجعه به قسمت تطبیق اسناد شورای حل اختلاف و گواهی کردن برابری با اصل فتوکپی

۶_مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه ی دادرسی به دادخواست و تمبر برابر اصل با فتوکپی ها .

ما به تجویز ماده ی ۱۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی که اجازه میدهد که اموری که فوریت دارد دادگاه میتواند بدون احضار طرف مقابل دعوی اقدام به تامین دلیل نماید لذا هنگام ثبت از مسول آن باید درخواست شود که چون موضوع تامین دلیل فوریت دارد دادخواست را فورا به مسول ارحاع برساند .

پس از صدور قرارتامین دلیل با مدیر دفتر دادگاه برای ذفتن به محل هماهنگی شود و در صورتی که تامین دلیل توام با کارشناسی باشد مدیر دفتذ با وی برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که دادگاه تعیین میکند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه ی پرونده شئد .

مراجعه به محل همراه مدیر دفتر و کارشناس

هنگام انجام تامین دلیل باید دقت شود که هیچ چیز نادیده گرفته نشود اگر مدیر دفتر و کارشناس به چیزی توجه نداشتند باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر جلب نمود تا در صورت جلسه ی تامین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود .

از آنجایی که ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را متعاقبا خواهد داد پس از چند روز خواهان میتواند با مراجعه ی مجدد به دفتر دادگاه نسبت به اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه ی تامین دلیل و نظریه ی کارشناس اقدام کند . این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده ی تامین دلیل میتواند بعد ها مستند دعوی قرار گیرد و از دلایلی که تامین شده برای اثبات ادعای خود استفاده کند .

وظایف عضو مجری قرار

عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظر متقاصی است صورت برداری کند نه بیشتر و نه کمتر مثلا اگر موضوع اجرایی قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق استفاده کند یا اجرای قرار از صورت برداری از اسناد معینی باشد حق ندارد علاوه بر آن اسناد تز سند های دیگر که مورد تفاضا نیست صورت برداری کند در پاره ی اوقات ممکن است تقاضای تامین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد . مثلا تصادفی واقع و خسارات به اتوموبیل وارد شده است در این مورد متقاضی میتواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای شهادت شهود و معاینه ی محل و جلب نظر کارشناس کند .

مرجع رسیدگی به درخواست تامین دلیل

درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلافی است که دلایل و امارات در حوزه آن واقع شده باشد مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در اینصورت باید به دادگاه مزبور داده شود .

همچنین بنا به ماده ی ۲۲ شورای حل اختلاف اگر تامین دلیل توام با دعوای اصلی یا در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود و رسیدگی به دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه باشد رسیدگی به درخواست تامین دلیل نیز در صلاحیت دادگاه خواهد بود .

 

 

 

وکیل قرارتامین دلیل موارد تامین دلیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس