پرداخت دیه از بیت المال در مواردی خاص انجام میپذیرد که در این خصوص لازم است با وکیل متخصص و مبرز مشورت نموده و از اقدام خودسرانه و یا سپردن کار به وکلای بی تجربه پرهیز فرمائید چراکه کوچکترین اشتباهی موجب رد گردیده و دیگر هرگز قادر به مطالبه حق و حقوق قانونی خود نخواهید بود .

تماس بگیرید
آدرس