جرایم رایانه ای و اینترنتی و کلاهبرداری اینترنتی :   با گسترش فضای مجازی ؛ شبکه های اجتماعی و دیجیتال و همچنین تجارت الکترونیکی شکل جدیدی از جرائم بنام جرائم رایانه ای و اینترنتی شکل یافته و به همین سبب قوانین خاصی تصویب گردیده و شعب ویژه ای جهت مبارزه با جرائم اینترنتی تشکیل که این…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button