دفتر وکالت ما شکایت چک بلامحل و سفته و وصول سفته شما را در اسرع وقت و به شرط موفقیت با حق الوکاله در پایان کار پذیرا بوده و قبول وکالت چک برگشتی و وصول سفتهتوسط وکیل متخصص چک و سفته با ۳۰ سال سابقه کار بصورت فوری قابل انجام بوده و اموال صادر کننده…

وکیل متخصص چک و سفته قادر به وصول چک های برگشتی و سفته های واخواست شده شما بوده و کل حق الوکاله را نیز در پایان کار و هنگام وصول وجه چک بلامحل یا سفته دریافت خواهیم نمود. وکیل تلفنی ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس