دادخواست استرداد جهیزیه توسط وکیل دادگاه خانواده  مستلزم در اختیار داشتن سیاهه جهاز و یا شهادت شهود جهت اثبات ان میباشد. دفتر وکالت ما با ۳۰ سال سابقه کار و دریافت حق الوکاله بصورت اقساطی اماده تشکیل پرونده استرداد جهیزیه شما میباشد جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button