دادخواست استرداد جهیزیه توسط وکیل دادگاه خانواده  مستلزم در اختیار داشتن سیاهه جهاز و یا شهادت شهود جهت اثبات ان میباشد. دفتر وکالت ما با ۳۰ سال سابقه کار و دریافت حق الوکاله بصورت اقساطی اماده تشکیل پرونده استرداد جهیزیه شما میباشد جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده با شماره ۰۹۱۲۸۳۹۴۴۸۳ تماس حاصل…

تماس بگیرید
آدرس