عده و حق رچوع به مهریه و نکاح بعد از طلاق از مباحث مهم پرونده های خانوادگی در دادگاه خانواده میباشد که در این بخش بصورت کاربردی آنرا مورد بحث قرار داده ایم تا بازدید کنندگان سایت وکیل بر اطلاعات و دانش حقوقی شان افزوده گردد…

تماس بگیرید
آدرس