« اخـــــذ به شفــــــــعه » هرگاه مال غیر منقولی بین دو یا چند نفر مشترک باشد اگر یکی از شرکاء سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و مال را بنام خود خریداری نماید ، این حق را در قانون حق شفعه یا…

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس