محکومیت تضامنی  مبتنی  بر مسئولیت  تضامنی  است  بدین معنا که قاضی ابتدا باید  مسئولیت  تضامنی  را احراز نماید سپس محکومیت  خواندگان  دعوا  را به پرداخت خسارت صادر نماید . جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پایه یک دادگستری میتوانید با دفتر وکالت ما تماس حاصل نموده و وقت مشاوره حضوری…

تماس بگیرید
آدرس