مجتمع قضائی شهید مدنی تهران دارای شعبات حقوقی بوده و شعبه کیفری ندارد ادرس و نشانی  مجتمع قضایی شهید مدنی تهران به شرح ذیل میباشد : نشانی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران : تهران خیابان کریمخان زند ابتدای خیابان ایرانشهر ادرس مجتمع قضایی شهید مدنی تهران در محدوده طرح ترافیک واقع شده  و از نقاط…

تماس بگیرید
آدرس