بر اساس قانون تشکیلات، وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور اعضای شورای شهر بصورت انتخابات به این شورا راه یافته و تعداد اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم ، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء برگزار میگردد. تقلب در انتخابات توسط هیات نظارت و وزارت کشور در صورت اثبات موجب ابطال انتخابات در دیوان عدالتاداری خواهد گردید. معترضین به نحوه برگزاری انتخابات …

تماس بگیرید
آدرس