فک رهن از پلاک ثبتی قبل از انتقال سند رسمی یا تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی الزامیست اگر در مبایعه نامه شما فک رهن بر عهده خریدار یا فروشنده قرار گرفته باشد حالات متفاوتی خواهد داشت . مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص با ۳۰ سال سابقه کار وکالت شما را از اتلاف…

تماس بگیرید
آدرس