فوت خواهان و خوانده در پرونده حقوقی در صورت فوت یکی از طرفین دعوی حقوقی (خواهان یا خواند) در حین دادرسی یا فوت وکیل یا فوت یکی از اصحاب دعوی یا محکوم له و یا محکوم علیه در پرونده حقوقی چه باید کرد؟ مشورت با یک وکیل حاذق و مجرب در خصوص نحوه تنظیم لایحه…

تماس بگیرید
آدرس