اداره اموال و سرپرستی صغیر ؛ افراد غیر رشید ؛ مجانین (با تشخیص پزشکی قانونی ) بر عهده مدعی العموم ( دادستان ) می باشد ؛ مدعی العموم شخصی را بعنوان قیم و یک یا چند نفر را ممکن است بعنوان ناظر معرفی تا به انجام وظیفه قیمومیت بپردازد .

وکالت وکیل در حضانت و نگهداری فرزند مشترک و همچنین اخذ حکم حضانت فرزند در طلاق توسط پدر یا مادر تعداد زیادی از آمار پرونده های دادگاه خانواده را به خود اختصاص داده است ،جهت قبول وکالت حضانت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید .
مشاوره حقوقی چه حضوری باشد و چه تلفنی یا مجازی در دفتر وکالت ما رایگان است.

تماس بگیرید
آدرس