عدم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد  یکی از مشکلاتی که در روند صدور و بهره برداری از چک های صیای جدید به وجود آمده و گریبان کسبه ، تجار و شهروندان را گرفته است .        دراین حالت فرد گیرنده چک صیادی حتی با همراه داشتن لاشه چک و مراجعه در زمان…

تماس بگیرید
آدرس