اخــــذ المــــثنی یکی از خدمات اداری دفتر وکالت ما اخذ المثنای اسناد شما می باشد چنانچه سند مالکیت ؛ شناسنامه ؛ کارت ملی ؛ گواهینامه ؛ کارت پایان خدمت و یا هر یک از اسناد شما مفقود یا معدوم شده باشد جهت تقاضا و اخذ المثنی با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱  با ما تماس حاصل فرموده…

تماس بگیرید
آدرس