دادگاه و دادسرای ویژه روحانـــــــــیت پرونده ها ؛ شکایات ؛ جرائم و مجازات روحانیون متخلف در صلاحیت دادسرا ی ویژه روحانیت می باشد ؛ بدلیل تخصصی بودن رسیدگی در این دادسرا حضور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی مسلط ضروری بنظر میرسد . دعاوی حقوقی و مدنی  و شکایت علیه روحانی در محاکم عمومی…

تماس بگیرید
آدرس