جهات رد دادرس و قرار امتناع از رسیدگی از ایرادات و موانع رسیدگیست جهت مشاوره حقوقی رایگان حقوقی با وکیل با شماره ۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲ تماس حاصل فرمائید. دادرس کیست ؟ دادرس قاضی  یک مقام قضائیست   که وظیفه ی او رسیدگی به پرونده میباشد توجه شود که در اینجا دادرس به مفهوم عام به کار رفته است…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button