هبه و رجوع از هبه وبخشش قراردادی که در آن شخصی مالی را بهصورت مجانی به تملیک شخص دیگر در می‌آورد ،در اصطلاح حقوقی به شخص اعطاکننده (( واهب ))به شخص دریافت کننده ((مُتهِب)) و به مالی که ،به دیگری بخشیده شده است ((عین موهوبه)) گفته می‌شود . ویژگی‌های قرارداد هبه : در مورد هبه…

تماس بگیرید
آدرس