جرائم پزشکی و داروئی در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و یا دادگاه انتظامی پزشکان و پرستاران رسیدگی شده و در خصوص قصور یا خطای پزشک مبادرت به رسیدگی و صدور رای مینماید.

وکالت در پرونده جنائی (دیه و قصاص ) توسط یک وکیل متخصص امور جنائی باعث موفقیت شما در پرونده خواهد گردید . جهت انتخاب وکیل ویا مشاوره حقوقی رایگان با شماره۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمائید.

تماس بگیرید
آدرس