آدرس و نشانی جدید دادسراهای تهران و شماره تلفن و نشانی و کد پستی به همراه نام دادستان فعلی و حوزه قضائی آنها در ادامه اعلام گردیده – جهت هرگونه مشاوره حقوقی و در صورت نیاز به وکیل با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱تماس حاصل فرمائید.

تماس بگیرید
آدرس