تخلیه اماکن تجاری ؛ ســـرقفلی و حــق کســـب و پیـــشه و تجارت اولین و مهمترین قضیه برای وکلای تخلیه اماکن تجاری در دفاع وطرح دعوای تخلیه و اختلافات ملک و مستاجر در خصوص اجاره نامه یا رابطه استیجاری تشخیص قانون حاکم برزمان  امضاء اجاره نامه می باشد که براساس آن اصولاً پذیرش وکالت و طرح [...]
تماس بگیرید
آدرس