یکی از راه های قانونی ساده و اسان برای اثبات نسب پدری اماره ای قانونی به نام اماره فراش است که مصادیق قانونی ان نیز در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۶۰ قانون مدنی و در حقوق ما  پیش بینی شده است . مشاوره حقوقی رایگان با وکیل  ۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲ نشانی دفتر وکالت ما :…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button