ابطال گزارش اصلاحی در صورت سازش و به تبع صدور دادنامه سازشی طی دادخواست توسط وکیل متخصص صورت میپذیرد . چنانچه در اثریک گزارش اصلاحی به منافع شما تعرض گردیده چاره کار شما نزد ماست . نشانی دفتر وکالت ما : تهران – میدان فردوسی – نرسیده به استاد نجات اللهی ک نیائی پلاک ۷…

تماس بگیرید
آدرس