دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید از جمله دعاوی پرتعداد ملکی میباشد که حضور وکیل متخصص راطلب مینماید جهت هرگونه مشاوره حقوقی رایگان در خصوص تصرف عدوانی و خلع ید با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱با وکیل متخصص تصرف عدوانی و خلع ید تماس حاصل فرمائید.

قانون زمین شهری کمیسون ماده ۱۲قانون زمین شهری از مراجع تشخیص نوعیت نوع زمین در کشور بوده و ابطال رای آن توسط وکیل متخصص قانون زمین شهری امکانپذیر میباشد – برابر مواد۳ – ۴ و ۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۲۲/۶/۱۳۶۶ و آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ مصوب هیات وزیران اراضی…

فسخ قرارداد و فسخ بیع نامه  و اعلام بطلان و بی اعتباری بیع نامه یا سند عادی با اعطای وکالت به وکیل متخصص ملکی و وکیل با تجربه ملکی در محاکم حقوقی صورت میپذیرد. فسخ مبابعه نامه و قراردادها از موارد پر تقاضا در معاملات بوده و فسخ بیع نیاز به وکیل با تجربه ملکی…

انتقال و واگذاری و خرید زمین جهت سکونت مستلزم این است که ابتدائاً از کاربری زمین و امکان اخذ دستور نقشه اطمینان حاصل نمائیم و صرفاً به سالم بودن استعلام ثبت و سند مالکیت اکتفا ننمائیم .

انتقال اراضی مسکونی در داخل محدوده شهر ها و شهرک ها طبق طرح های مصوب جامع ؛ تفضیلی و هادی بعد از استعلام از سازمان مسکن و شهر سازی و شهرداری و در روستاها بعد از استعلام از دهیار و در صورت عدم وجود دهیاری با استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود .

« قانــــون تغییر کاربری » یکی از بحث برانگیز ترین معضلات روز مره جامعه ما نحوه و چگونگی تغییر کاربری اراضی بوده که اغلب با موفقت همراه نبوده و در صورت ساخت وساز غیر مجاز نیز معمولاً به سرعت تخریب و قلع و قمع گردید و خسارات  فراوان و کمر شکنی را بر مالک زمین…

« بافت فـــــرســــوده » به منظور نوسازی بخش قدیمی شهرها و احیاء و بهسازی آن و حمایت و شریع این فرایند قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری قانونی در ۱۷ ماده در مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب رسیده است . محدوده بافتهای فرسوده : محدوده و نقشه بافت فرسوده شهرها…

« اخـــــذ به شفــــــــعه » هرگاه مال غیر منقولی بین دو یا چند نفر مشترک باشد اگر یکی از شرکاء سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و مال را بنام خود خریداری نماید ، این حق را در قانون حق شفعه یا…

معاوضه معاوضه قراردادی است که به موجب آن یکطرف معامله مالی به طرف دیگر معامله داده و به جای وجه ثمن معامله مال دیگری را از طرف دیگر اخذ نماید . عقد معوض با عوض معلوم و تحت شرایط خاصی معتبر میباشد. جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با تجربه دادگستری در عقود و قراردادها…

ابراء ابراء عبارت از این است که طلبکار یا طرف قرارداد به میل خود از حق خود صرفنظر نماید که از موجبات سقوط تعهدات است و در واقع همان چشم پوشی اختیاری طلبکار از حق خود میباشد. ابراء را در فقه اسقاط ما فی الذمه نیز گویند که نوعی از ایقاعات میباشد . ابراء نوعی…

مستحق للغیر بودن مبیع در صورتیکه مبیع مستحق للغیر بوده باشد بایع یا فروشنده باید ثمن معاملع ئ خسارات و غرامات وارده را پرداخت نماید .

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس