صلاحیت داور پس از ابطال رای داوری از سوی دادگاه از سئوالاتی است که بسیار مطرح گردیده و اینکه ایا بعد از ابطال رای داوری در دادگاه ایا همچنان داور صلاحیت رسیدگی داشته و یا اینکه میبایست به دادگاه مراجه نمود ؟

دعوی ابطال شرط داوری در قراردادها یا بطلان شرط داوری زمانیست که یکی از طرفین قرارداد بخواهد از ارجاع به داور و مداخله وی جلوگیری بعمل آورد .

بر اساس ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه در قرارداد داوری طرفین پیش بینی خاصی در خصوص نحوه نحوه ابلاغ رای داور از طریق پست – ارسال اظهارنامه – ابلاغ حضوری – ایمیل و … نگردیده باشد ابلاغ رای داور توسط دادگستری انجام میشود . الزاما رای داوری میبایست بصورت رسمی و قانونی ابلاغ…

قانون داوری پذیرش داوری جهت عقود و معاملات توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با ۳۰ سال تجربه موثر و موفق و صدور رای داوری ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ «داوری»            نقش داوری در عقود ، معاملات و قراردادها علی الخصوص در  قراردادهای مشارکت در ساخت ، مبایعه نامه ها ، پیش فروش آپارتمانها و قراردادهای…

« داوری » قانون داوری قبول داوری توسط وکیل پایه یک دادگستری و صدور رای داوری با بهترین تعرفه و در کوتاه ترین زمان علی الخصوص داوری در قرارداد مشارکت در ساخت و انواع قراردادها و عقود و …. داوری+قرارداد مشارکت در ساخت+ ابطال رای داور+ قبول داوری+ موسسه داوری+داور قراردادها+گروه داوری+داور مبایعه نامه+داور مشارکت…

تماس بگیرید
آدرس