دادگاه و دادسرای ویژه روحانـــــــــیت پرونده ها ؛ شکایات ؛ جرائم و مجازات روحانیون متخلف در صلاحیت دادسرا ی ویژه روحانیت می باشد ؛ بدلیل تخصصی بودن رسیدگی در این دادسرا حضور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی مسلط ضروری بنظر میرسد . دعاوی حقوقی و مدنی  و شکایت علیه روحانی در محاکم عمومی…

دادسرا و دادگاه نظام (سازمان قضائـی نیروهای مسلح ) به موجب قانون جرائم و مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ سازمان قضائی نیروهای مسلح دادسرا و دادگاه نظام به تخلفات و جرائم و پرونده هاو شکایات علیه نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان ها و موسسات وابسته به آن رسیدگی می نماید . دفتر وکالت ما…

جهت رسیدگی به جرائم جوانان زیر سن قانونی داسرای ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در تهران و شعب ویژه در شهرستانها تشکیل گردیده است .
همچنین نگهداری کودکان و نوجوانان در زندان نیز در بند ویزه جوانان و در تهران در کانون اصلاح و تربیت سازمان زندانها صورت میپذیرد .

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button