دادگاه و دادسرای ویژه روحانـــــــــیت پرونده ها ؛ شکایات ؛ جرائم و مجازات روحانیون متخلف در صلاحیت دادسرا ی ویژه روحانیت می باشد ؛ بدلیل تخصصی بودن رسیدگی در این دادسرا حضور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی مسلط ضروری بنظر میرسد . دعاوی حقوقی و مدنی  و شکایت علیه روحانی در محاکم عمومی…

دادسـرا ودادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری شکایت از کارشناس رسمی دادگستری در صورت تخلف در نظریه کارشناسی در دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری قابل پیگیری است . چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در اظهار نظر کارشناسی یا نحوه اجرای قرار کارشناسی مرتکب تخلف گردد هیات رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری در دادسرا و…

دادســـرا ودادگاه رسیدگی به جرائم مهندسان سازمان نظام مهندسی در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۰  وبه منظور رسیدگی به تخلفات مهندسان در انجام وظائف قانونی و عدم رعایت شوون شغلی ، سهل انگاری و اجحاف دامداران و مرتع داران و شاغلان حرفه مهندسی دادسرا و…

دادســـرا و دادگاه انتظامی سردفتران رسیدگی به تخلفات و اعمال غیر قانونی دفاتر اسناد رسمی ، سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی براساس ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ پس از گزارش بازرس و یا شکایت شاکی خصوصی در دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی انجام میگردد . این شکایت ممکن…

جرائم پزشکی و داروئی در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و یا دادگاه انتظامی پزشکان و پرستاران رسیدگی شده و در خصوص قصور یا خطای پزشک مبادرت به رسیدگی و صدور رای مینماید.

دادسرا و دادگاه نظام (سازمان قضائـی نیروهای مسلح ) به موجب قانون جرائم و مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ سازمان قضائی نیروهای مسلح دادسرا و دادگاه نظام به تخلفات و جرائم و پرونده هاو شکایات علیه نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان ها و موسسات وابسته به آن رسیدگی می نماید . دفتر وکالت ما…

جهت رسیدگی به جرائم جوانان زیر سن قانونی داسرای ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در تهران و شعب ویژه در شهرستانها تشکیل گردیده است .
همچنین نگهداری کودکان و نوجوانان در زندان نیز در بند ویزه جوانان و در تهران در کانون اصلاح و تربیت سازمان زندانها صورت میپذیرد .

نحوه و چگونگی شکایت علیه یک مقام قضائی اعم از قاضی ،دادستان، بازپرس و دادیار در دادسرای انتظامی قضات در تهران توسط شاکی یا وکیل قانونی شاکی قابل انجام میباشد جهت هرگونه مشاوره حقوقی و یا نیاز به وکیل با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ تماس حاصل فرمائید . مشاوره و ملاقات حضوری با وکیل در دفتر ما رایگان بوده و وجهی از شما دریافت نخواهد گردید.

تماس بگیرید
آدرس