گواهی فوت گواهی فوت یکی از اسنادیست که تهیه ان جهت درخواست گواهی انحصار ورثه ضروری میباشد. دفتر وکالت ما با ۳۰سال سابقه وکالت با حق الوکاله بسیار پائین ( ۸ میلیون تومان حق الوکاله ) گواهی انحصار ورثه شما را از ابتداء تا انتهاء به انجام رسانده و به شما تسلیم مینماید . جهت…

تحریر ترکه جهت مشخص شدن اموال متوفی و دیون وی توسط وکیل تحریر ترکه به همراه مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با حق الوکاله ۸ میلیون تومان انجام میگردد . جایگاه تحریر ترکه کجاست ؟       زمان طرح  ترکه تحریر ترکه از زمان فوت  متوفی شکل می گیرد و تا زمان تقسیم  خاتمه…

جهت صدور گواهی انحصار وراثت حتی در صورت عدم همکاری وراث دفتر وکالت ما در اسرع وقت و با کمترین هزینه اماده قبول وکالت پرونده حصر ورثه شما میباشد .

امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری از قبیل ، قیمومیت ، ترکه متوفی ، غائب مفقود الاثر ، محجورین و موارد در ارتباط با آن پرداخته می شود. ماده ۱ قانون امور حسبی مقرر می دارد: « امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلف اند نسبت به آن…

ضم امین : ضمیمه کردن فردی درست کار و امانت دار و دارای صلاحیت به ولی قهری شحص محجور توسط دادگاه را ضم امین می گویند . موضوع : ضم امین معنای لغوی ضم : افزودن معنای لغوی امین : امانت دار مقدمه هرگاه ولی قهری شخص محجور،  توانایی اداره امورمالی شخص محجور را نداشته…

ولایت  به معنای سرپرستی است و مخصوص پدر و جد پدری می باشد که هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارند و در مقام تصمیم گیر برای کودک از قدرت قانونی یکسانی برخوردار هستند اما ولایت ولی قهری زمانی معنی می یابد که ….. موضوع : ولایت ولایت : رسیدگی به امور حقوقی  مالی و غیر…

یکی از راه های قانونی ساده و اسان برای اثبات نسب پدری اماره ای قانونی به نام اماره فراش است که مصادیق قانونی ان نیز در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۶۰ قانون مدنی و در حقوق ما  پیش بینی شده است . مشاوره حقوقی رایگان با وکیل  ۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۰۹۱۲ نشانی دفتر وکالت ما :…

نفی ولد یا نفی نسب یکی از موضوعات مهمی است که  که معمولا در مراجع قضایی دعاوی متعددی در خصوص آن مطرح می شود. اصولا افراد از طریق رابطه سببی و نسبی به یکدیگر پیوند می خورند و آثار و نتایج  حقوقی میان آنها پدید می آید. روابط نسبی و سببی  میان افراد دارای آثار…

مدارک لازم جهت صدور گواهی حصر وراثت توسط وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم دادخواست انحصار ورثه آغاز میگردد که پروسه ای زمانبر و گاه ناممکن برای کسانیکه یک یا چند ورثه اماده همکاری نباشند میباشد بعد از انحصار وراثت امکان اخذ تحریر ترکه و تقسیم ماترک و حتی مهر و موم ترکه و فروش…

محجور به شخصی گفته میشو د که از تصرف در امور مالی و غیر مالی خود منع شده است  وکیل میبایست ضمن مشاوره حقوقی نسبت به پیگیری جهت صدور  دادنامه محجوریت و تعیین قیم جهت افراد دچار حجر اقدام نماید. انواع محجورین : محجورین به ۳ گروه اصلی  تقسیم میشوند: ۱-صغار ۲-افراد غیر رشید ۳-مجانین…

تماس بگیرید
آدرس