انتقال سند رسمی امریست که ضرورتا میبایست طرح دادخواست ان توسط وکیل رسمی و مجرب دادگستری صورت پذیرد چراکه بدلیل حساسیت کوچکترین اشتباهی در دادخواست یا گواهی عدم حضور یا استعلامات ممکن است علی الابد از حق خود محروم گردید.

پرداخت دیه از بیت المال در مواردی خاص انجام میپذیرد که در این خصوص لازم است با وکیل متخصص و مبرز مشورت نموده و از اقدام خودسرانه و یا سپردن کار به وکلای بی تجربه پرهیز فرمائید چراکه کوچکترین اشتباهی موجب رد گردیده و دیگر هرگز قادر به مطالبه حق و حقوق قانونی خود نخواهید بود .

معامله صوری در صورت اثبات باعث ابطال معامله و یا اعلام بطلان و بی اعتباری معامله میگردد – در صورت مواجهه با پرونده معاملات صوری جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با ما نماس حاصل فرمائید .

توابع ملک، هر آن چیزی است که در نظر عرف، جزء ملک به حساب می آید و یا علامت و آثاری باشد که نشان دهد آن شیء داخل در ملک است و جزء ملک محسوب می شود.
در خرید ملک چه چیزهایی توابع محسوب می شود؟

خیارات در فسخ از مواد بسیار مهم و تخصصی بوده که لازم است از خدمات وکیل باتجربه دادگستری در این خصوص بهره مند شوید .

حریم چاه یکی از مواردیست که نقش بسیار عظیمی در روابط صاحبان چاه ها و صدور مجوز چاه در کمیسیون رسیدگی به امور ابهای زیر زمینی و محاکم داشته و دارد و وکیل چاه باید توجه فراوانی بدان داشته باشد .

اسامی قضات دیوان عالی کشور و نام قاضی شعبه دیوانعالی کشور  در شعبات تهران – قم و مشهد به شرح منعکس  در این صفحه امده است . دیوانعالی کشور عالی ترین مقام نظارت قضائی بوده و در مرجع رسیدگی  تجدید نظر خواهی نسبت به ارای محاکم کیفری یک و فرجامخواهی – اعاده دادرسی – اعمال…

رمالی و دعانویسی از جرائم زیر مجموعه کلاهبرداری بوده که از طریق فریب دادن مردم به امور واهی نظیر  سحر و جادو و دعانویسی و رمالی و پیشگوئی و …مال مردم توسط مجرم اخذ میگردد . در خصوص جرم دعانویسی و رمالی بدلیل نظریات خاص فقهاء ماده قانونی خاصی وجود ندارد و بناچار این جرائم…

صلاحیت داور پس از ابطال رای داوری از سوی دادگاه از سئوالاتی است که بسیار مطرح گردیده و اینکه ایا بعد از ابطال رای داوری در دادگاه ایا همچنان داور صلاحیت رسیدگی داشته و یا اینکه میبایست به دادگاه مراجه نمود ؟

تماس بگیرید
آدرس